تاریخ آخرین ویرایش: 08 اسفند 1397

آیا بدون لینک می توان در گوگل رتبه گرفت؟

لینک بیلدینگ

حتی با داشتن بهترین طراحی ممکن و انتشار منظم بهترین محتوا در سایت، باید برای گرفتن لینک از سایتهای دیگر اقدام گردد. پروسه گرفتن لینک برای سایت، مهم ترین فعالیت در سئو است. در حقیقت پایه و اساس الگوریتم گوگل بر لینک بنا شده است.

لینک گرفتن برای سایت نیاز به خلاقیت دارد و باید از روشهای مختلف کمک گرفت تا هم تعداد و هم کیفیت لینکهای ورودی به سایت و صفحات آن را افزایش داد. نتایج مطالعه ای که سایت ماز انجام داده است نشان می دهد در میان سایتهایی که رتبه بالا کسب کرده اند، 99.2 درصد آنها حداقل یک لینک از سایتهای دیگر دریافت کرده اند.

به بیان دیگر در عبارتهای پررقابت کسب رتبه بدون کمک لینکهای خارجی بسیار سخت است. لینک از سایتهای دیگر به طرق مختلف اثر خود را می گذارد. هرچند توصیه می شود برای صفحات داخلی مستقلا لینک خارجی دریافت گردد اما با این حال چنانچه صفحه اول سایت از سایتهای مرتبط دیگر لینک بگیرد شانس کسب رتبه برای صفحات داخلی افزایش می یابد حتی اگر آنها لینک خارجی نداشته باشند.

ارزش لینک ها در رتبه بندی گوگل

زمانی که از لینک خارجی صحبت می کنیم گاه ذهن خوانندگان به پروسه سخت تماس با دیگران و متقاعد کردن آنها می رود اما گرفتن لینک خارجی گاه به سادگی نشر و بازنشر لینک در شبکه های اجتماعی است. یعنی راهی برای دیده شدن محتوا باز کنیم

به هر حال لینکها چه داخلی و چه خارجی همچنان در کسب رتبه در گوگل موثرند و حتی اگر بهترین ساختار سایت را طراحی کرده اید و از توزیع درست اعتبار درون سایت خود مطمئنید لازم است به گرفتن لینک از سایتهای دیگر فکر کنید..

افزودن دیدگاه جدید

اگر شما کاربر واقعی هستید سوال زیر را پاسخ دهید.

7 + 12 =
پاسخ این سوال ریاضی را داخل کادر وارد کنید.برای مثال: 1+3 داخل کادر 4 را وارد کنید.