پرونده ایران سئو را بستم.

به پایان بر چو این ره برگشادی
تمامش کن چو بنیادش نهادی

مولانا

از همه شما که کمک کردید بیشتر بیاموزم، سپاسگزارم. پرونده ایران سئو را بستم. واژه‌های بسیاری که در این سالها به امانت گرفته‌ام؛ سرمایه من در مسیری تازه خواهند بود. اگر دوست دارید درباره ایران سئو، کتاب "یک یا دو هزار و یک" ، ذره‌بین طلایی و خود من چیزی بنویسید، خوشحال می‌شوم آن را برایم بفرستید. در توییتر و اینستاگرام فعالیت دارم و مشتاق گفتگو و دوستی‌های تازه‌ام.

هشتم مهرماه ۱۳۹۹

مهدی رودکی
Roudaki AT gmail