درباره ایران سئو، خدمات SEO و بهینه سازی سایت بیشتر بخوانید

لینکها چقدر در کسب رتبه در گوگل مهم اند؟

لینکها چقدر در کسب رتبه در گوگل مهم اند؟
برای کسب رتبه باید از سایتهای دیگر لینک گرفت
حتی با داشتن بهترین طراحی ممکن و انتشار منظم بهترین محتوا در سایت، باید برای گرفتن لینک از سایتهای دیگر اقدام گردد. پروسه گرفتن لینک برای سایت، مهم ترین فعالیت در سئو است. در حقیقت پایه و اساس الگوریتم گوگل بر لینک بنا شده است.

لینک گرفتن برای سایت نیاز به خلاقیت دارد و باید از روشهای مختلف کمک گرفت تا هم تعداد و هم کیفیت لینکهای ورودی به سایت و صفحات آن را افزایش داد. نتایج مطالعه ای که سایت ماز انجام داده است نشان می دهد در میان سایتهایی که رتبه بالا کسب کرده اند، 99.2 درصد آنها حداقل یک لینک از سایتهای دیگر دریافت کرده اند.

بنابراین اگر برای کسب رتبه در گوگل، به گرفتن لینک فکر نکرده اید؛ هر چه سریعتر تجدید نظر کنید.