درباره ایران سئو، خدمات SEO و بهینه سازی سایت بیشتر بخوانید

سئو برای برندها و سازمانهای بزرگ

سئو برای برندها و سازمانهای بزرگ
پروسه تصمیم گیری برندها برای ورود به مقوله سئو و سپردن آن به مجری مناسب عموما به کندی پیش می رود و در اغلب موارد بازخوردهای مثبت برندهای همکار با یکدیگر به این پروسه سرعت می دهد.

ایران سئو مشاور برندهای بسیاری بوده است و به خوبی ارزش این بازخوردهای مشتریان به یکدیگر را می داند. تجربیات گذشته اما به ما آموخته است که نکاتی را به برندها یادآور شویم:
  • سئو، یک استراتژی پرخطر نیست. در این پروسه، قابلیت ها، منابع و توانایی های موجود در سازمان ها، همراستا می شود.
  • سئو برای سازمان ها و برندها به معنای انجام کارهای پیچیده نیست؛ انتظار سوالات و درخواست های ساده از مجری سئو داشته باشند.
  • هر برند و سازمان بزرگی حتما فردی یا افرادی را درون خود دارد که فکر می کنند، بیشتر از مجری سئو می دانند؛ به جای چالش با مجری همه آنچه که می دانید به وی کمک می کند را در اختیارش بگذارید و افتخار انتخاب مجری درست برای سئو را نصیب خود کنید نه دستاوردهای کار وی را.
  • برندها و سازمان ها، محافظه کارند: کمتر ریسک و دیرتر اقدام می کنند. اما مشاور سئو باید ایده های جدیدی داشته باشد، جوانب کار را بسنجد و سریعتر اقدام کند.
  • ایران سئو، از دید سازمانی و شرکتی، کوچکتر از مشتریان خود است اما آنها از ما کمک نمی گیرند که تعداد کارکنان و طبقات شرکت خود را نشان دهند؛ آنها می دانند که متفاوت فکر می کنیم.